Hä Ji richtig wählt?

von

Heinrich Ottensmeier

 

Muine loäbn Noahbas un Frünne!

Niu hä wui vogoahn Szunndach Wahl hatt! Hä Ji niu äok richtig wählt? - Eck häbbe äok dä Aia (Ehre) hatt, datt eck doa dänn ganzen Dag mett buigge ßiddn droffe! Un eck häbbe moe äok ßäo ümmelustat! - Oach, watt buidua eck dä ahm'm Minsken, dä niu wia ßäovihl Stimmen krihgen hätt, datt ßä in'n Gimoäneroat oadda in'n Kreistag kuhmt! - Niu ßall häoln waian, wattße teoßächt hätt! Un oalle Lui luat niu doaupp, dat't behda waian ßall! - Näo beda! -

Eck woät ganich, watt doa näo oalle iut waian ßall! - Watt wi wui dänn? -Jümma näo maia Geld vodoähn'n? Jümma näo behda ehdn? -Jümma näo behda in'n Tuige goahn? Jümma näo maia un wuida roäsen? Jümma näo woänga spahn? Jümma näo woänga aboädn un maia stühn'n? - Woa ßall datt hängoahn?

Oabba Tuit hä wui doarümme jümma näo woänga! Wäa't vondahge nich uilig hätt, dä essen Fiulwams! - Wui hätt kaine Tuit maia fo iuse Famuilge, kaine Tuit maia fo iuse Noahbas, kaine Tuit maia noa Käaken, kaine Tuit maia fo iusen Häagott! - Un an dä Minsken, dä nich ßäo in Obafleot liebt oasse wui doa künn wui nich moall an dänken! - Kaine Tuit! - Woöat nich ganz geot, wänn wui uß vondahge moaln bihdn buißün'n! -Joa, just vondahge, woa upp vihln Stihn dä Kinna konfamiat waiat! Woa da äok fot ganze Lihbn wähln ßött !

Eck woll huia oänlick nich doavan schruibn; woa wichtig düsse Dag fo iuse Kinna eß! Datt hätt oall dä Buistoa mahket! Dä hätt dänn Kinnan Meot mahket un dänn Gräodn dä Bichte lesen! Wänn man oalle teolustat un watt mett noa Hius noahm'm heddn! - Watt hä wui däomoals vo fifftig un maia Joahs teoßächt? - Un watt hä wui häoln? - Szolln wui iusen Kinnan nich hälbn, datt ßä üa Vosprehken „bis an mein letztes Ende“ häoln kön'n? Fo dä esset vondahge näo ßiuada oasse däomoals fo us! - Un ßolln wui uß nich äok anne Hänne packen un uß gigenßuidig wia ubbn rächtn Patt hälbn?

Oabba eck wol1 joa upp watt annas häniut! Eck woll ßeggen, datt dä Gräodn dänn Kinnan üan Konfamatscheonsdag vodäabet! Dä Kinna mött joa oba dä unwuisen Gihbaruigge vogihdn, woarümme dütt Fest fuiat waiat! Doa lich joa vondahge upp dänn Goabndiske van dä Kinna, dä iude Scheole kuhmt, maia ubbe, oasse bui uß ubbn Hoachtuitsdiske lach! - Giwisse, datt was däomoals dä knabbn Tuit! Oabba watt teovihl eß, eß teovihl! Doa lich datt ganze „Wirtschaftswunder“ un dä ganze „moderne Technik“ upp dänn Diske van dä Kinna! - Geot un nett! Oabba, hätt datt näo watt mett Konfamatscheon teo däon? Moe duat upp maiste dä Käoplui un Handwäakslui! Wänn dä oän'n Konfamandn vogihdn hätt, dänn ßind ßä'n geon Kundn läos! - Mott dänn vondahge bui uß, oalls Gischäft un Handel ßuin? - Äok meddn Gihbn? - Eck moäne, wui ßolln iusen Kinna maia gihbn! Nich maia Klimbim un „Wunder der Technik!“ Nich näo maia Buißoök un „Glückwunsch-Telegramme!“ Wui ßolln iusen Kinnan Loäbe gihbn!

Eck häbbe upp muin'n Konfamatscheonsdag äok Buißoök un Gischenke krihgen. Muine boädn Veddan güngen mett moe un muin'n Äolln noah Kiäaken. -Teofeode, vostoät ßick! Vedda Fretz hadde moen nuigget Gißangbeok mettbrocht. Datt hedde eck giwisse näo, wänn wui nich intüsken nuigge krihgen heddn! - Boäde Veddan güngen wia mett truigge. Veda Fretz blaif teon Middage, dänn hoä hadde äok näon dühdn Wäch noe Hius. Vedda Hainarech günk noa Hius teon Wäaken noahn Kaffe kam hoä mett iusa Wesken un broache moe 'n Buibel. Un dütt Gischänke häbbe eck vondahge näo! Un eck häbbet in dä fifftig Joahs äok briuket. Giwisse, moall maia, moall woänga! Oabba et eß moe just näo ßäovihl waiat oasse däomoals. Nai, näo vihl loäba est moe woan! Oapp iuse Kinna vondahge äok ßoan   d u i a t  Gischänke kruiget? !

                                                                                      Jiu Otto van'n Stickdoäan

 
 

pdf-datei