Dä Szubben hätt moe vondahge buisonnas geot schmicket

von

Heinrich Ottensmeier

 

Muine loäbn Noahbas un Frünne!

Dä Kinna ßind vondahge doach ßäo läckask un ßäo klästach! Iuse boädn muilt buin Middage äok fahken oabbe dä Kribben! Joa, wänn’t Katuffelßuloat mett Heiß-heiß oadda Räotkäohl oadda Wochel oadda Pan’nkatuffel giff, dänn fuiat un puiat ßä nich!  Un bui Pannkäoken oäast recht nich! - Oabba, datt mett dänn Pannkäoken, datt kann eck wall vostoahn! doa kann eck äok nich hüngach bui dänna goahn!

Oabba ßüß güng ett bui uß früha doach ganz annas harin! Giwisse Stängelroöbn un Stäckroöbn, ßuan Käohl un lange Wochel,  Kumst un........- Hoalt niu mott eck oabba upphoöan! Wänn oänt van dä Kinna dütt inne Finga krihge, dänn woät mett muin’n Vobille ganz iude! – Just ßäo oasse däomoals, oasse dä gräode Junge in’n Kuffa muin Tuignis vanna Scheole fun’n hadde! Oabba nai ßäo wi iuse! Dä witt doach nich moal dänn roahn Schinken ehdn! Hoöchstens  ’n bihdn widdn oadda fet’t Floäsk! Dänn roahn Schinken könne eck wall uile ehdn!

Iuse Bracken witt doach oallhand nich moal dänn Budding ehdn, dänn Hannche ßäo vomohst mahken kann. Muin Gräotvah wöach ßeggen, dattße „dickefrehdn“ woöan. – Datt hät hoä teo us äok fahken ßächt, Wännt us moal nich noa dä Müssen  odda noahn Munne was.

Oach ,joa, Budding! – Eck woät näo ganz geot, oasse wui iusn oäastn Budding krihgen. – Wui woöan näo ßäo lüttke Duddn. Däo was upp Schwachtn Hohbe Hoachtuit. – Jäa, upp dä Hoachtuit gafft Budding. Dä maistn Lui kin’n joa näo kain’ Budding. Teon Noahedn gafft ubbe Fuiadahge oadda ubbe Kinnadoöbnge dicken Ruis mitt Szucka un Kanoäl. Oabba Budding?! –Nai, dänn heddn wui ubbn Lanne näo nich teo schmicken krihgen! Äok muin Gräotvah kinne kain’n Budding. Hoä heddn äok bui oalln Teoküan nich anpacket! – „Watt dä Bua nich kinnt, datt ädde nich!“ – Oabba wui Kinna froädn wi dä Wülbe!

Un niu loädn wui iuse Moäm’m äok kaine Reoäh maia. Szä mosse äok ubbn Szunndag Budding mahken. Iut twoä Päckchen, datt Stück von Szülbagroschen! Datt gaffen ganzen Litta! Un wänn iuse Moäm’m neo’n bihdn Woädnmehl teonamm, dänn wast näo maia. Un datt fo twöälf Minsken! – Datt gaff joa joödesmoall ’n lüttke Schlegeruigge! – Wui oädn teo dä däomoaligge Tuit oalle näo meddn höltn Lihpl iut oäna oadda twoä Schöddel! Däo kippe äok’n männiget Foöa unnawegens ümme! Dänn „Pattwäch“ mahke dänn oabba noahea  joäda gaian ßüms wia roäggen! Iusen Vah woch datt ubbe Dua mett iussen Buidding-Hoäthunga teovihl. – „Ji deot joa oalle ßäo liu, oasse wänn ji roäggen iutschüt’t woäan. Moäm’m ßall niu moal von’n Mahk Budding mahken! Ji ßött doach oänmoall ßatt waian!“ –

Dänn naichsten Szunndag kam’m gräode Kumpschöddel mett Budding ubbn Disk. Joäda droffe ßick ßatt van Budding ehdn! – Un niu gafft kain Uiln un Struidn! Nai, oalle fängen an teo Puian un teo Licken, oabba datt hadde kaine Oaht! Un ett dua ganich ßäo lange, un oäna noan anna leh ßuin’n Lihpel dahl un wass ßatt! Un dä gräodn Kumpschöddel woch langewuile nich moal half lihch! – „Kuik“, ßeä iuse Vah, „doa kann man doach ßoän, watt dä Affgunst dött!“

Oabba ’n bihdn annas oasse iuse Gräotvah datt mett dä nuiggen Mode an’n Enne namm, namm dä äole Häam Dammoäa in Äcksta datt! – Häam wassen Gilegenhoätaboäda. – Nai, nich ßäo oähne, dä oalle Gilegenhoäden teon Aboädn iudn Wege goät! – Hoä hadde upp ßuina lüttken Goäda mett oäna Keoh fo ßick un ßuin Wuisken nich Aboät un äok nich Inkuhm’m gineog. Hoä hulpe bui dä Buan buin Maiggen un Infoöan, buin Dasken un Düngen, buin Holthäon un Roäanleggen. Un wail hoä ’n ruigen un fluidigen Dachloähna was, hoäan äok dä Buistoa un dä Kanda teo ßiuna „Kundschaft“. Hoä make datt Holt obnmoade, hoä plücke dä Appels un schüdde dä Bian, un hoä wah dän Goan inna Ruige. Un bui vulla Kost!

Vondahge, ett was Moandag, hadde dä Kandaske näo watt van’ Middachehdn van’n Szunndage voabat. Szä heddn druige Katuffel hat. Vostoät ßick, upp vonihme Oaht mett Stippsel (Sauce) ! Dä äole Häam adda inna Stohbn voriut, Hoä ßatt oall buin’n Diske oasse dä Kandaske näo an’n Uppdisken was. Szä ßedde dat Stippsel ubbn Disk un hahle dä Katuffel iuda Kühken. Doabuigge hadde ßoä  ’n bihdn Volett. Oasse ßä mett üa Schöddel vull Katuffel ubbe Stobn kamm, schrabbe Häam just datt Stippselkümken iut: „Friu Kandaske, dä Szubbn hätt moe vondahge bui ji oabba ganz buißonnas geot schmicket!!!“

Oapp hoä ßick dänn Magen vodoabn hätt? –  Eck woät’t nich

                                                                                      Jiu Otto van’n Stickdoäan

 
 

pdf-datei