Ümme oän Köppken Kaffe!

von

Heinrich Ottensmeier

 

Muine loäbn Noahbas un Frünne!

Willem von Holde hoäat äok mett buit Presbyterium. Datt eß just kain 'n dankboahn Postn, dänn äok 'n Presbyter kannt nich oalln Luin teo Danke mahken! Niu oabba hadde Willerm 'n anginoähm’m Ubdrach. Hoä mosse fo ßuine Käakengimoäne ubbn Szunndach noahn Szualanne foöan, un in Villigst anna Ruhr bui oäna Fuia inna Käaken mett buigge ßuin. Willem dä äok ßüms 'n Auto foöat, lah moe teon Mettfoöan in. Niu konn eck datt äok ßäo schlächt affßeggen, dänn eck foöa niu moall gaian meddn Auto, buißoannas, wänn mant mett „düht buidanket ßuin“ buitahln kann. Un dänn noahn Szualanne! -Un wail niu Alfred iudn Faile mett ßuin'n „Dekawupptig“ näo mettfoöa, konn eck Hannchen äok näo mettnihm.  Däo was datt Glücke niu oäast vullstännig !

Kium heddn wui dä Mälke an'n Wege, ett was geot half sihbn, däo ßucken wui oall ubbe Autobahn teo. Meddn Imde was datt joa niu 'n bihdn knappe woan, dänn just ßunndags eß datt Bedde näo ßäo mollig wahm, oabba 'n Köppken Kaffe konn man ßick unnawegens joa gihbn loadn. Un ßäovihl Tuit blaif uß wisse vo dä Käaken näo oba!

Oasse eck instaich ßatt Willern ßuin Junge an'n Stuia. Däo wusse eck Buischoäd! Willem eß joa äok oall ßinniga un vonünftiga. Oabba dä Kuikens ßind vondahge joa kloöka oasse dä Hin'n! Un buißoannas buin Autofoöan! Nai, wänn ji düsse Jagaruigge ßoät! Dä oäne kannt näo dölla oasse dä anna! Moe ßiusen oallhand dä Hoa ubbn Koppe! Un wui heddn Tuit ßatt!

Oasse wui vanna Autobahn harunnafoöan, ett was oall inna nihgeten Ua, däo knua moe dä Magen, un dä annan, buißoannas dänn Freoslui, heddn äok gräodn Kaffedost. Bui dä öäasten bästen Wiatschaft foöan iuse Kutskas hott anne Szuit. Huia ßoll froöstücket waian. Oabba wui koäm'm mett iuse Wost- un Schinkenboddas vo dä teoggen Düa. Oallet Klobbn un Klinken hulp nicks. Woa gifft dänn ßäowatt? Uemme düsse Tuit näo in'n Fean! - Noa, dänn ebn nich! Et giff joa näo maia Wiatschaften !

In'n naigesten Doape droöbn wuit behda! Doa an'n Kruizwege loägen ßick gluik twoä Wiatschaften gigenoba. Un bui dä oän'n, datt Wahda loäp uß oall in'n Munne teohäope, stöän 'n dä Finstas oall obn. Doa kamm walln Schmäok iut, dä oalles anna oasse schön was un dä Stoöhle hoäln dä Stahln oalle noa bobn, oabba inna Näot löätt man ßick oall watt gifalln! Oabba dä Düa was teogge. Oalles Reobn un Ramäntn hulp nicks. Oasse eck Anstaltn mahke, düa datt Finsta teo klaiggen, rait moe Hannchen truigge. Ett ßeä, wegen muin'n nuiggen Anzug! Eck loäbe oabba datt ett Angest hadde, datt doa „weibliche Bedienung“ was. - Niu voßöchen wui datt bui dä Wiatschaft gigenoba. Oabba doa woöan wui hännig fäach. Doa was äok dä Düa teogge, un klinken günk äok nich, dänn doa was ganich moal maia 'n Drücka anne. Oapp dänn oall Kaffedöstige, dä vo uß woöan, affbrohken heddn?

An woavihl Wiatschaftn wui dä Düas näo poboäat hätt, woät eck nich maia! Ett hätt joa glücket, dat moe van dä gräodn Ruins kaina dä Bücksen twoärindn hätt! In dä Stadt Schwerte hä wui iuse Hail leßten Ännes ubbn Bahnhobe in'n Wartesaale voßocht. Voßichtig häbbe eck doa oabba van achta oäasst inna Kühken teofroaget. Doa woöan dä Freoslui ßäo nett un ßäo ankuhm'm un wuisen moe noa dänn Wartesaal.

Niu wocht uß äok bäole doanne, wänn wui näo tuitlicks noa Käaken kuhm'm wolln. Un wail doa niu kain Oba was, günk eck van düssa Szuit inne Kühken un woll doa gluiks dänn Kaffe buistelln. Oabba, wi heddn ßick niu dä Freoslui vo- ännat! Mett Glanz un Gloria hätse mo hariutschmihdn. Bäole hedde eck näo van dänn oän'n Wuibesstücke, datt doa an'n Uppnihm'm was, watt meddn Uppnihma krihgen !

Ett wassen Glücke, datt niu dä Oba kamm, wäa woät, wi datt ßüs näo iutläobn woöa! Un iuse Köppken Kaffee krihgen wui niu äok näo,  wännt äok nich vihl maia oassen Naihheot vull was! Un inne Käaken ßinn wui äok näo kuhm'm, just oasse datt Luin vobui was! Un doa häbbe eck oalle muin Kumma vogihdn !

Wänn eck oabba moall wia ubbn Szunndagmoahn meddn Auto mettfoöa, dänn nihme eck Kaffe inna Pulln mett, dänn kann eck froöstücken, wänn eck Lussen häbbe.

                                                                                     Jiu Otto van’n Stickdoäan

 
 

pdf-datei