„Philippa - Kolossa!“

von

Heinrich Ottensmeier

 

Muine loäbn Noahbas un Frünne!

Ett magg  niu wall oall bäole an dä ninzig Joahs heaßuin! Däomaols gafft näo kaine Teastroahdns un Autobahnen. Dä Wege woöan Landwege mett häogen Heggen upp boädn Szuin. Dä woön äok fahken natt un full van Wagentroans un Schlagglöckan. Doa ßöchen dä Lui, dä teo Feode güngen, ßick üan oägen Wägg. Datt gellt buißoannas fo dä Schoölas. Dä heddn üan „Scheolpatt“. Dä „Scheolpatt“ günk van'n Stickdoäan un Troan schroat düa dä Driftn un düat Stühfaild luike ubbe Scheole teo. Oapp doa Roggen oadda Haban, Woädn oadda Flaß, Katuffel oadda Kloabaln was, datt was oänaloä. Man jümma twasdüa! Dä Wäg wochen Häafst oadda Froöhjoah hän ümmeploöget, egget un buißaigget, oabba dä Schoölas heddn dänn annan Dagg üan Patt frisk bahnt. Datt was üa geot Rächt, datt kaina antaste! Aeok nich dä Lui, dänn datt Land hoäa.

Ett was joa oallhand düht lästig, dänn dä Bracken blihbn nich jümma inna Bahn. Szä broökn äok aff un dänn, wi junge Föllns, noa dä oän'n oadda annan Szuit iut. Un bui dä Schupparuigge! un Balgeruigge woch fahken äok datt Koahn mett votroampelt un voknoat't. Doa was nich rächt watt gihge'n teo mahken, dänn doa stoand nich buigge schrihbn, wäa doa oba teo Peä wesen was. Datt was doa äok ßäo, oasse iuse Moäm'm oalltuit van üan Kinnan ßeä: „Wänn eck ji oalle in oän'n Bunne teohäopebuine un welda datt ümme, dänn häbbe eck jümma dänn bästn bohbn.“ -Watt dä oäne nich wusse, datt wusse dä anna !

Szoanne Drift Jungens jiuchen ßick 's Moahns ubbn Stickdoäan un ubbn Troan teohäope un ßucken un troattken achtananna dä Driftn dahl. Dä Truiggewägg was maistns lichta un nich ßäo uilig. Doa loät ßick näo watt uppstelln un iutbroön !

Dä äole Schoeolmästa Nolting hadde inna Relgeonsstunne dä Boöka iudn nuiggen Testamente vohatt. Hoä hadde äok düht mett dä Kinna übet. Un doavan was äok watt ßiddn blihbn! Oabba annas, oasse ßick dä Scheolmästa datt dacht hadde!

In'n Faile was Stühmoäas Phuilipp, dä Knächt, an'n Ploögen. Hoä wassen dühdn Knächt un hadde dä Bängels oall fahken teoda Oanunge reobn. Datt hadde niu bui dä Jungens nich loäbet. Datt mosse upp iagend oäne Oaht wia iutbügelt waian !

Kium heddn dä Gißelln Phuilipp ßoän, doa blihbn ßä stoahn un hoäln Kruigsroat! Dä gräode Fretz hadde watt iutbrott! - Un niu ruigen ßick diä Schloöße wia ubbn Scheolpatt. Upp oänmoall ballan oalle mett üa gräodn Päodn achta vo üa laken Bücksens, un in dän ßülbn Tackt roäbn oalle: „Philippa - Kolossa !“ Un ßäo philippa-kolossan ßä twas düat Faild. Bui düsse Ballaruigge un Knallaruigge was nich bleoß Stühmoäas Phuilipp inne Buingen kuhm'm, nai, äok ßuine Pea heddn ßick bui dänn unvohofftn Ballan oannick vojaget, datt Phuilipp ßä nich wia teoda Stoöa kruigen konn. Szä güngen düa! Dä Knächt hoäl näon Aogenblick doanne, schlipe mett, mosse oabba dänn dä Loädn läosloadn. - Vanna Pleog was nich maia vihl obablihbn, oasse dä Pea biukschlahbnd ubbn Stühhobe vodda Nihndüa stönn'n!

Dänn annan Moan stoand dä äole Nolting oall proat vodda Scheole! Dä Jungens van'n Troahn un van'n Stickdoäan heddn „Sonderempfang“! Ubba Scheolstohbn lagg oalln friske hesen Reot proat. Joäda mosse ßidt bücken, un dänn tunna dä Scheolmästa watt achta vo dä laken Büdtsens. Un joädsmoall, wänn hoä teoschläog, ßeä hoä äok: „Philippa !“ – „Kolossa!“

Düsse boädn Broäbe iudn nuiggen Testamente hätt van dä Jungens kaina wia vogihdn!  

                                                                                      Jiu Hinnack van'n Brinke

 
 

pdf-datei