„Lepold un Koal – Hinnacken hät’t ßäggt“

von

Heinrich Ottensmeier

 

Muine loäbn Noahbas un Frünne!

Düssen Szoamma hättße ubbn WiddeI niu 'n nuigge Käaken krihgen. Un dä essen doa bobn wall äok teo gün'n. Un eck nihme an, datt ßä äok fluidig buißocht waiat! Szä hätt ßick joa lange Joahs düht buihälbn moßt. Oäst güngen dä Lui van'n Throan, van'n Stickdoäan, vanna Koallflage, iuda Schloage un van'n Widdel joa düa dä Szubike noa Gäobel noa Käaken. Datt wassen wuidn Wägg, oabba dä Lui güngen teo Feode. Teo Feode bui geon Wea un bui Regen un Schnoä! Un dänn nich bleoß oäna iut joäda Famuilge! Nai, wäa affkuhm'm konn, dä güng noa Käaken! Äolt un jung!

Oabba medda Tuit woch äok dän Widdelsken dä Wägg noa Gäobel teo wuit. Just, oasse annawegen äok. Un oasse ßä niu äokn Buistoa doafo heddn, güngen ßä ßunndags noan Hattßuike un hoäln doa ubba Dehl üa Käaken aff. Giwisse was datt Buihälparuigge, un oasse dänn ubbn Widdel vo maia oasse ßibzig Joahs 'n nuigge Scheole biut woch, dä woch datt ßäo inrichtet, datt man dä Rullwänne twisken dä Scheolstobns häochdraiggen konn, un niu mai Platz un Gilegenhoät hadde, niu huia joädn Szunndag Käaken affhäoln konn. Un maistn Tuit was dä Scheole äok düht vull. Joa, ubba Scheole was äok oannick 'n Klocken! Szä was joa man hännig, oabba ßä roäb just ßäo oasse anna Käakenklockens äok oalle Lui wuit un ßuit. Van Gäobel hea konn man joa huia ßüß dä Klockens bui stilln Wea un geon Wuine hoäan.

Oabba dä Kl.ocken roäp äok oasse Behklocken Moagns freoh teon Daggwäak, ßä ludde middags teon Ehdn un teoa Näone un baot Ohms Fuiaoahmd. Däomoals hadde joa näo nich joäda 'n Uah inna Tasken oadda an'n Ahme bummeln. Un äok oasse dä Widdelsken kocht vo dän oäastn Kruige 'n nuigget Gimoänehius krihgen, däo roäp düsse Klocken oabba jümma näo vanna Scheole iut! Oäast, oasse dä Widdelsken Kinna wia’n ganz nuigge Scheole krihgen, datt was dä drüddn, däo mosse niu äok iuse Klocken upp Wannaschaft goahn. datt was joa just nich ßäo lichte!

Un äole Boäme loat't ßick nich geot ümmeplantn! Szeßtig Joahs hadde dä Klocken vanna Scheole fodde Käaken reobn: „Jung un Aole, kummt doach bäole!“ -Ett gaff oabba äok Lui, dä hoäan iut dän Luin watt annas hariut! Dä ßeän, dä Widdelsken Klocken roäpe jümma: „Lepold un Koal! Hinnacken hät't ßäggt!“ Un datt woöa ßäo kuhm'm: Lepold un Koal iut Äxta woöan ßick oasse Noahba düht inne Hoah kuhm'm! Oabba oasse geo Noahbas wolln ßä ßick wia vodrehgen. Oabba doate briuken ßoä oasse „Schiedsrichter“ 'n vonünftigen un upprichtigen Minsken. Szä oänigen ßick upp Hinnack von Holde. Un Hinnack broache dä boädn äok wia teohäope. Oalle woöan freoh un teofruidn! Natüalich woll Hinnack fo düssen Fruidnsdenst nicks häbbn! Hoä schläog oabba vo, datt dä boädn Kroädaköppe doäpe in'n Kuffa packen mössen un oallehand blanke Dahlas oadda äokn pa Fösse hariuthahln mössen fo dä Widdelsken Klocken. Un dä boädn noähm’n dä „Friedensbedingungen“ an. Un dä 'nuiggen Klocken buidankt ßick bätt von dahge: „Lepold un Koal, Hinnacken hät't ßäggt!“ ...

Nai, niu hedde eck doach bäole nich bui dä Woahoät blibn! Dä Widdelskens hätt joa niu mett üa nuiggen Käaken äok droä niugge Klockens krihgen. Un niu eß dä äoln Klocken mett 73 Joahs äok „in den wohlverdienten Ruhestand“ ßet't woan. - Joa, oabba bleoß ubbn Widdel! Ji wiht't joa, ett gitt jümma näo äole Lui, dä witt äok in üan häogen Oalla ßick nich in'n gräodn Steohl ßeddn! Szä mött näo watt ümme dä Hand häbbn! Szä witt jümma näo mett inne Speiken packen, ßä witt jümma näo mett hälbn, ßäowuit oast goät! Un datt well dä Widdelsken Klocken äok näo! Szä well in üan häogen Oalla, woa ßä huia nich maia briuket waiat, niu dä wuidn Roäse anträn, un weIl in Afrika, woa dä Minsken näo nich ßäo üppag lihbn könnt, wia van füa anfangen un doa dä Lui noa Käaken reobn! -  Szä hätt näo kaine Tuit teon ressen! Un wui wünsket geo Roäse !

                                                                                       Jiu Hinnack van'n Brinke

 
 

pdf-datei